Katrina Lepschi Zettervall byter Kilenkrysset mot Strängnäs kommun – där hon tidigare jobbat. Foto:

Kommunen får ny chef – byter bort Kilenkrysset

Strängnäs

I januari 2019 tillträder Katrina Lepschi Zettervall tjänsten som mark- och exploateringschef på Strängnäs kommun.

Hon jobbar i dagsläget som bolagslantmätare på Kilenkrysset AB – sida vid sida med Fredrik Granlund, som var kommunens mark- och exploateringschef i åtta år men slutade i augusti, då han blev exploateringsingenjör på bygg- och fastighetsbolaget.

Det uppdraget, fast på kommunen, hade just Katrina Lepschi Zettervall från hösten 2004 till början av 2007.

På Kilenkrysset är Fredrik Granlunds chef Anders Solberg, som tidigare i år slutade som bygglovschef på kommunen – för att bli mark- och exploateringschef på Kilenkrysset.

Kommunen har också fått en ny planchef. Gustaf Nyman Björklund tillträdde den 12 november och kommer närmast från en tjänst som planarkitekt inom Eskilstuna kommun.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommun