Fredrik Granlund på promenad i en blivande bokskog nordväst om centrala Strängnäs. Foto:

Kommunen gör satsning på ädellövskog nordväst om Strängnäs

Strängnäs

Ett område lika stort som 29 fotbollsplaner – eller närmare 15 hektar – avsattes år 2010 för att odla en ädellövskog mellan Strängnäs och Vansö.

— Skogen består av lind, ek och bok. Björk finns också för att skydda de andra arterna under uppväxtperioden, säger Fredrik Granlund på kommunens mark- och exploateringsavdelning.

Strängnäs kommun satsade 451 000 kronor i projektet men merparten täcktes av ett medel från Skogsstyrelsen.

— Vi ansökte om EU-bidrag för en ädellövskog och fick 441 000 kronor, fortsätter Fredrik Granlund.

Två år efter att pengarna säkrats sattes plantor av björk (17 500), ek (7 500), bok (1 250) och lind (1 250) i jorden i Eldsund nordväst om Strängnäs.

— Vi befinner oss på försvarets tidigare mark som kommunen köpte loss. Här ska det i framtiden byggas bostäder och området med ädellövskog blir en fin inkörsport till boenden i den första etappen av Norra stadens utveckling, konstaterar Fredrik Granlund.

Marken som används beskriver han som öppen och relativt slät.

— Vi har satsat en del pengar på att rensa diken och på viltstängsel. Men viltstängslet är numera borttaget. Vi testar andra metoder för att hålla viltet borta, till exempel ser vi över möjligheten att spruta plantorna för att förhindra viltskador, berättar Fredrik Granlund.

Eken som införskaffades härstammar från Visingsö i Vättern medan såväl bok som lind importerades från Tyskland.

— Det är ovanligt med en bokskog så här långt upp i landet, säger Fredrik Granlund som berättar att man fick positiva besked vid den senaste besiktningen.

— Vi följer utvecklingen noga, allt går enligt plan, berättar han.

När kan Strängnäsborna se resultat av era odlingar?

— Om 20 år bör vi ha en tydligare skog.

Förhoppningen är att det ska växa fram ett naturskönt område med stigar och bänkar för den som vill slå sig ner för att vila.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunP10-områdetSkogsbruk

Mest delat denna vecka

Relaterat