• Strängnäsodjuret ligger fortfarande kvar i Nabbviken och har uppmärksammats av många sedan den kom på plats förra veckan. Foto:
  • Foto:
1/

Kommunen om konstverket: "Det finns inga bestämmelser för just sjöodjur"

Strängnäs

Strängnäsodjuret ligger och guppar på kommunalt vatten i Nabbviken. Under helgen verkar den ha drivit runt så att näbben numera pekar åt söder.

— Det verkar som om den ligger ganska bra till och att den inte stör någon, säger kommunens mark- och exploateringschef Fredrik Granlund och tar uppmärksamheten runt konstverket med ro.

Det var i onsdags förra veckan som det mystiska sjöodjuret skymtades i gattet mellan öarna Djäkneholmen och Lill-Strängnäs utanför Nabbviken. Där ligger det fortfarande och "ruvar". Som vi tidigare berättat är det konstnären Victor Rundgren som ligger bakom skapelsen som han tillverkat av återvunna buntband och byggrester. Sedan dess har många hört av sig till tidningen för att få reda på mer om den mystiska skapelsen.

Enligt kommunens mark- och exploateringschef, Fredrik Granlund, befinner sig konstverket på kommunalt vatten och skulle egentligen behöva tillstånd för sin utsträckta placering.

— Det finns inga bestämmelser för just sjöodjur (skratt), men det vore fint om upphovsmakaren sökte ett tillstånd hos markägaren innan det placerades i vattnet, säger Fredrik Granlund.

Något sådant tillstånd har enligt Fredrik Granlund ännu varken sökts eller beviljats och polisen har i skrivande stund inte fått in någon polisanmälan om sjöodjuret.

— Den ligger inte tokigt till på det sättet att den innebär någon olägenhet för sjöfarten och jag tror inte den utgör någon större risk för någon enskild.

I dagsläget verkar konstverket vara förankrat för det har varken begett sig ut på Ulvhällsfjärden eller begärt broöppning.

— Det bästa vore om kommunen får in en tillståndsansökan. Vi brukar oftast vara positivt inställda när det gäller att upplåta både mark och vatten, säger Fredrik Granund.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsKonst
Relaterat

Mest delat denna vecka