Stranden längs Mälaren nedanför gamla kyrkogården befrias från bland annat sly, ruttna träd och stubbar. Därmed får alla som passerar njuta mer av sjöutsikten. Foto:

Kommunen "skapar" strandnära park vid Mälarens strand

Strängnäs

Det händer saker kontinuerligt nedanför gamla kyrkogården.

Plötsligt har Mälaren blivit mera synlig för fotgängare, cyklister, bilister och resenärer på Svealandsbanan.

— Det här är ett projekt som startade i somras och blir klart någon gång i vår, säger Marie Ollman, enhetschef på kommunens gatuavdelning.

Ansiktslyftningen ska leda fram till att Strängnäs får ytterligare en stadsnära park.

— Målet är även att göra det här området tryggare. Vi har beställt ny belysning, säger stadsmiljö- och servicechefen Anders Ekman apropå gång- och cykelvägen som leder från Tullgatan upp till Benninge och Fridhem.

— Själva vägen ska också förbättras, lovar han.

I planerna ingår även att förbättra parkeringsmöjligheterna i området för människor som har för avsikt att besöka kyrkogården, båthamnen och koloniträdgården.

— Då kommer också den hemskt ojämna bilvägen fram till parkeringen nedanför kyrkogården att asfalteras. Ett jobb som kan utföras framåt vårkanten, säger Marie Ollman.

Hon är den som leder arbetet vid strandkanten snett nedanför kyrkogården.

Ytan där ska bli mycket jämnare och mer lättillgänglig. Försvinner gör vass, döda träd, sly, buskar, gamla stubbar och allsköns skräp.

— Folk har använt platsen som en soptipp, säger Anders Ekman med en suck.

Bland "fynden" kan några bensindunkar nämnas.

I området ligger flera båtar av äldre modell där kommunen är osäker på om ägarna ens vill kännas vid dem. Därför vankas troligen en genomgång av dessa farkoster under 2018.

— Vi har lagt ny jord och sått gräs. De döda träden som fraktas bort kommer att ersättas av nya. Det ska även anläggas en mindre gångväg längs med vattnet, förklarar Marie Ollman som tillägger:

— Detta är i grunden en vacker plats.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäsnatur