Strängnäs Jennie Enström får 2019 års Axelpris, som delas ut till människor som bedöms viktiga för att lyfta fram tilliten för den offentliga verksamheten och dess demokratiska grunder. 

Ur motiveringen: ”Hon personifierar stabilitet, ordning och handling, några av grundbultarna i all offentlig verksamhet.”

Priset, 25 000 kronor, delas ut av kommunernas låneinstitut Kommuninvest och konsultföretaget Public Partner.