Polisen Peter Sigurd tycker att hans yrkeskår borde komma ut i skolorna tidigt för att prata om vad som är rätt och fel. Foto:

Kommunpolisen Peter Sigurd: Borde prata med skolklasser tidigare

Strängnäs

— Tyvärr är vissa ungdomar ute på hal is. Och antalet ökar.

Så säger Peter Sigurd, kommunpolis i Strängnäs apropå den senaste tidens omfattande skadegörelse som fått bland andra Jacob Högfeldt att reagera.

Vid mötet som nämns i den andra artikeln medverkade inte polisen utan bara anställda från olika delar av den kommunala organisationen.

— Men jag väntar på en återkoppling från Ulrika Klang (enhetschef för fritidsgårdarna, vår anm.), säger Peter Sigurd.

Polisen, eller rättare sagt områdespoliser, brukar besöka skolor när eleverna går i sjunde klass.

— Nu känns det som att vi borde komma ut tidigare, konstaterar Peter Sigurd med anledning av "ungdomar på glid" i Strängnäs.

— Jo, problemet finns främst i Strängnäs. Men det har ju även förekommit omfattande skadegörelse på Åkerskolan. Just skadegörelse är kopplad till yngre individer, och där kan man förstås önska att föräldrar borde intressera sig för vad deras barn ägnar sig åt och visa lite större nyfikenhet, fortsätter Peter Sigurd.

Kommunpolisen säger sig ha en bra bild av vilka som ligger bakom vandalisering.

— I grunden är det samma klick. Tyvärr finns det även en svans också som följer i deras fotspår. De flesta ungdomar har sina gränser, men sen finns det andra som gillar att testa gränserna. Och det kan i förlängningen resultera i grövre brottslighet.

Peter Sigurd poängterar att brott som begås av personer under 15 år ofta inte blir polisärenden utan hamnar hos socialkontoret.

En av de saker som Jacob Högfeldt berättade om för att öka tryggheten och kanske även minska skadegörelsen var att förstärka de cirka 6 000 belysningspunkterna i kommunen.

— En god idé. Det är en brottsförebyggande åtgärd, tycker Peter Sigurd.

Göran Swensson på stadsmiljöenheten håller med:

— Jag har varit med på flera trygghetsvandringar i kommunen. Det folk mest pratar om då är bättre belysning. Om det är rent och helt verkar inte spela lika stor roll, säger han.

Arbetet med att installera en ny belysning, som ska ge ett starkare sken, kan komma igång under februari. Kilenvägen är prioriterad enligt Krister Pihl, projektledare på Strängnäs kommun.

— Under 2018 byter vi ut lamporna i Strängnäs stad. Det här arbetet pågår i sammanlagt fyra år, beroende på ekonomin, berättar Krister Pihl.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunSträngnäsÅkerskolanpolis
Relaterat