Kraftig algblomning råder på två badplatser i Strängnäs kommun. Därför avråder nu kommunen bad vid Helgarö klapp och Sjöborgsbadet i Härad. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Foto:

Kraftig algblomning i Strängnäs – avråder från bad

Strängnäs

Har du tänkt bada vid Helgarö kläpp eller i Sjöborgsbadet i Härad? Då bör du nog tänka om. På grund av kraftig algblomning avråder Strängnäs kommun från bad på dessa platser tills vidare.

Det var under torsdagen som kommunen gick ut med informationen på sin hemsida.

Redan i fredags avrådde kommunen folk från att bada i Sjöborgsbadet i Härad på grund av kraftig algblomning. Nu gäller samma sak vid Helgarö kläpp.

Hur länge algblomningen håller i sig är oklart.

Algblomningen kännetecknas av blågröna eller bruna missfärgningar av plankton i vattnet. Får man i sig vatten med blommande alger kan det leda till klåda, kräkningar och diarré. Algblomningen kan även orsaka hudirritation. Barn och djur är särskilt känsliga.

Strängnäs kommun uppger att man går ut med information om när Helgarö kläpp och Sjöborgsbadet är badvänliga igen.

Algblomning

Algblomning är en kraftig tillväxt av planktonalger där de på kort tid bildar stora populationer. Normalt blommar planktonalger nära vattenytan eftersom det är ljusast där. Starkt solsken och lugnt väder där inte vattenytan rörs om, och god tillgång av näringsämnen som kväve och fosfor ger goda betingelser för att algblomningen ska komma igång. Algblomningar förekommer naturligt och är en viktig del av näringskedjan i havet. De kan också vara resultatet av människans övergödning. När blomningen avklingar sjunker algerna till botten vilket kan orsaka syrebrist.

Källa: Wikipedia

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäsbad