Parallellt med den rättsliga processen som hovrätten nu har satt punkt för, pågår en förundersökning om brott mot områdesskydd och otillåten miljöverksamhet. Foto:

Kravet kvarstår: Strandtomten ska återställas

Strängnäs

Fastighetsägarna hade ingen framgång hos hovrätten. Prövningstillstånd ges inte – utan strandmiljön i det natursköna området ska återställas.

Det finns nu inga högre instanser att vända sig till för fastighetsägarna i Strängnäs kommun. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt kommer inte att ta upp deras fall till prövning. Beslutet kan inte överklagas, utan länsstyrelsen beslut från juli månad och mark- och miljödomstolens dom från november förra året står fast.

Det innebär att den cirka 55 meter långa och två meter breda strandskoningen med grus och kantsten måste tas bort, och marken återställas genom att gräs planteras. De stora stenarna som har lagts ut på stranden eller i vattnet ska också tas bort, och bryggan återställas till sitt ursprungliga utseende och sin ursprungliga storlek.

Allt detta ska vara genomfört senast den 31 oktober 2018, men med hänsyn till djurlivet i området får inga arbeten utföras mellan april och augusti.

De olovliga åtgärderna på strandtomten uppdagades när länsstyrelsen i slutet av 2015 granskade ett beslut som Strängnäs kommun hade fattat, angående dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ett fritidshus skulle kunna byggas på fastigheten. En serie flygfotografier visade hur tomten över tid hade förändrats – inte bara i vatten- och strandområdet, utan även i form av att skog hade avverkats. Det fanns inga tillstånd för de genomförda åtgärderna.

Parallellt med den rättsliga processen som hovrätten nu har satt punkt för, pågår en förundersökning om brott mot områdesskydd och otillåten miljöverksamhet. Detta efter att Strängnäs kommun gjort en så kallad åtalsanmälan om dels åtgärderna i vattnet, dels avverkningen.

— Jag har precis fått in uppgifter från en polisman som jag ska läsa men jag har några andra ärenden som måste gå före, säger åklagare Bengt Svensson.

Tidningen har sökt fastighetsägarna och deras juridiska ombud.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandSvea HovrättSträngnäsByggnationDomMiljö
Relaterat