Kungstornet numera avskrivet av Elsäkerhetsverket

Strängnäs

Ärendet om Kungstornet på Långberget kommer att skrivas av hos Elsäkerhetsverket.

— Så blir det, senast på måndag. Problemet är redan åtgärdat i och med att strömmen kopplats ur, säger inspektören Emanuel Aldén.

Det var i fredagens tidning vi berättade om att Kungstornet blivit ett fall hos nämnda verk sedan el anordningarna anmälts av privatpersonen, tillika Strängnäsbon, Linus Andersson.

— Då fanns det risk för elolycksfall, säger Emanuel Aldén.

Men nu är alltså detta inte längre fallet eftersom strömmen tillfälligt slagits av.

Den provisoriska ellösningen, som sett till att den nya och drygt tio meter höga byggnaden blir upplyst under dygnets mörka timmar, kommer att ersättas av en ordentlig anläggning.

Rolf Wallinder, som är "pappa" till tornet, är förstås glad åt fredagens besked.

Inte heller Linus Andersson har något att erinra:

— Jag är glad att allt är löst och hoppas att tornet ska lysa igen.

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs