Den 4 februari genomförde räddningstjänsten i Strängnäs ett tillsynsbesök i Vårfruberga och Härads församling. I församlingens fyra kyrkor upptäcktes säkerhetsbrister som bedöms så allvarliga att de ska åtgärdas snarast.

Det saknas bland annat upplysta utrymningsskyltar och, i Helgarö kyrka, även utrymningslarm.

Kommunens föreläggande enligt lagen om skydd mot olyckor kan överklagas, vilket församlingen avser att göra.

Artikelbild

| I Vårfruberga-Härads församling ingår kyrkorna i Vansö (bilden) Härad, Helgarö och Fogdö.

Linus Jaehnke, kyrkoherde i församlingen, var med vid räddningstjänstens besök. Han konstaterar att lagstiftningar ställs mot varandra.

– Vi måste också se till kulturmiljölagens krav på att kyrkors karaktär inte får förvanskas. Två av besluten kommer därför att överklagas, säger han.

Ett av besluten som överklagas gäller krav på utrymningslarm i Fogdö kyrka för att få ta in fler än 150 personer i kyrkan, som rymmer 250 personer.

– Det är egentligen en dag om året som vi överskrider 150 personer, och bara om det regnar. Det gäller traditionen vallfartsmässan som firas vid Vårfruberga klosterruin, utom om det regnar. Då är det Fogdö kyrka som gäller.

Artikelbild

| Räddningstjänsten i Strängnäs anser Helgarö kyrka behöver ytterligare en utrymningsväg.

Nyttan av att installera ett utrymningslarm som behövs en gång om året står inte i proportion till kostnaden, menar församlingen.

Överklagan innefattar även ett krav på ytterligare en utrymningsväg i Helgarö kyrka. Det skulle kräva omfattande ingrepp på kyrkobyggnaden.

– Det gäller historiskt viktiga byggnader och det är inte givet vilken lagstiftning som står över den andra. Det blir intressant att få det prövat, säger Jaehnke.