Det var på tisdagskvällen som politikerna i kultur- och fritidsnämnden bestämde att samlingen ska överlåtas till Sörmlands museum som ska digitalisera den och på så vis göra den tillgänglig för medborgarna. Men beslutet togs inte utan debatt. Oppositionen anser att kommunen har lovat att behålla samlingen och själv bekosta förvar och digitalisering. Därför yrkade ledamöterna på att frågan skulle återremitteras och utredas lite till.

‒Men det finns inget mer att utreda, och vi kan inte skjuta mer på beslutet eftersom vi måste vara ute ur byggnaden i slutet av året, säger Lars Larsson (M), nämndens ordförande.

Moderaterna och Socialdemokraterna var överens och när rösterna räknades blev resultatet sex mot fem. Catharina de Geer (KD), nämndens andra vice ordförande, är inte nöjd.

‒Jag tycker att det är bedrövligt. Majoriteten har redan gjort sig av med museisamlingarna och det här var den sista delen av vår museiverksamhet. Det finns dessutom ett beslut om att vi skulle ha kvar fotosamlingen. Det här var ett kultursvek mot medborgarna, säger hon.

Hon tycker att det är positivt att samlingen nu digitaliseras, men hade hellre sett att kommunen behöll originalen och bekostade arbetet själv.

‒Nu har vi inte kvar originalen i de fina pärmarna. Jag tycker att det var ett oansvarigt beslut, säger hon.

Lars Larsson (M) tycker att det är tråkigt att nämnden inte var mer enig.

‒Jag har varit bortskämd med att vi har varit ganska överens. Men jag kan säga att jag är helt trygg med att det här är det bästa vi kan göra, säger han.

Strängnäspartiets Hans Noreen funderar på att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

‒Jag ska se det slutgiltiga protokollet, sedan ska jag ta ställning till om jag ska överklaga, säger han.