Räddningstjänsten i Strängnäs har gjort tillsyn på Gripsholmsskolan och hittade då flera saker som måste åtgärdas snart. Nu har skolan fått föreläggande från teknik- och fritidsnämnden i Strängnäs kommun.

Räddningstjänsten fann att två nödutgångar på skolan är låsta. De saknar nödvred för att man ska kunna ta sig ut. Den ena dörren är den centrala utrymningsvägen i ett hus på Campusområdet.

– Det är en helt nyrenoverad byggnad som vi tog i bruk nu i januari. Det måste ha blivit någon miss. Entrén används inte av de yngre eleverna. De går in genom sidoingångarna. Men nödvreden kommer att finnas på plats på måndag vid de två nödutgångarna, berättar Nina Lidfors, rektor på Gripsholmsskolan.

Det fanns också många utrymningsskyltar som ska vara upplysta men som inte lyste. I ett hus där det är förskoleverksamhet är två fönster uppmärkta som nödutgångar, vilket är fel enligt räddningstjänsten. I förskola är fönster inte godkänt som utrymningsväg.

– Det är ett missförstånd. Fönstren används inte som utrymningsvägar. Skyltarna satt kvar men plockades bort direkt vid tillsynen.

En del av bristerna ska enligt föreläggandet vara åtgärdade i slutet av mars medan andra redan i början av februari.

– Vi kommer absolut att åtgärda allt inom tidsramarna, säger Nina Lidfors.

Räddningstjänsten fann också flera handbrandsläckare som saknade sprintar eller plomberingar.

– Handbrandsläckare ses över regelbundet. Jag vet inte varför de saknade plomberingar. Vi har avtal med ett företag som ser över brandsläckarna.

Utöver föreläggandet finns åtgärder som räddningstjänsten rekommenderar. Bland annat bör skolan hålla en brandutbildning för personalen, ta bort saker som blockerar vägen vid utrymningsvägar och kontrollera handbrandsläckare varje månad. Räddningstjänsten fann också inomhusbrandposter som inte var kontrollerade.

Kommer ni att ta till er av räddningstjänstens rekommendationer?

– Det är något vi får jobba med hela tiden. Vi har nu anställt en ny vaktmästare och det är första gången vi har en vaktmästare på heltid. Han var med på tillsynen och kommer att få arbeta med det här.

Nina Lidfors själv säger att de har fått större anmärkningar tidigare år vid brandtillsynen. För några år sedan behövde skolan bygga en helt ny trappa till en nödutgång.

– Det är en utmaning att starta en skola i så gamla byggnader, säger rektorn.