Om dessa händelser gick Strängnäspolisen ut och berättade på sin Facebook-sida.

– Kampen mot droger är något som pågår ständigt, men vi vill bli bättre på att informera allmänheten om vårt arbete. Det gäller både medborgarlöftena 2019 och andra insatser, säger Peter Sigurd, kommunpolis.

På Facebook-sidan nämns bland annat:

"Områdespolisen har sett en ökning av narkotikaklassade tabletter bland ungdomar senaste tiden och vill därför uppmana föräldrar, lärare och andra som kommer i kontakt med ungdomar att vara vaksamma om man anträffar 'konstiga' tabletter".

– Generellt sett har vi fått en liberalare syn på droger i samhället – vi ser tendensen hela tiden, och Strängnäs utgör inget undantag, konstaterar Peter Sigurd.

Är drogproblematik något som du stöter på i din tjänst varje dag?

– Nej, men flera gånger i veckan.

Att polisen satsar rejäla resurser på detta område ligger i linje med det övergripande målet att öka tryggheten i kommunen.

Jakten på droger under vecka 9 utmynnade bland annat i:

Tre husrannsakningar, beslag av narkotika, hasch, marijuana, kokain och annat preparat, samt att fem personer eller fler misstänks för att ha brukat narkotika, innehaft narkotika eller agerat mellanhand i handel med narkotika.

Polisen hittade dessutom en klocka som misstänks vara stulen.

Inget av brotten utmynnade emellertid i något gripande då de klassas som "ringa".