Moderaterna blev största parti i förra kommunalvalet, med gemensam majoritetsförklaring, utifrån löftena från de båda partiernas kampanjer inför valet 2014. Förklaringen består av 62 punkter sorterade under elva rubriker, och är det dokument som till stor del har legat till grund för de politiska besluten under mandatperioden 2015–2018.

Nu lider den mot sitt slut, och det är dags att summera vilka löften som har infriats och vilka som har blivit tomma ord. Moderaterna och Socialdemokraterna anser själva att de kan bocka av 37 av punkterna, vilket motsvarar 60 procent. Den bilden delar dock inte oppositionen fullt ut. Här redovisar vi deras svar.