Det var den 13 januari i år som mannen stoppades av polis på en plats i Södermanland. Det visade sig då att han var rattonykter efter att ha använt hasch eller annat cannabispreparat.

Föraren skyllde på att hans kompis, tillika medpassagerare, nyttjat hasch i bilen och att han därmed utsatts för passiv rökning.

En förklaring som tingsrätten inte köpte då halterna i urinen var så pass höga.

Mannen straffas även för två fall av ringa narkotikabrott och två fall av olovlig körning, då hans körkort inte var giltigt.

Brotten begicks december–januari, i huvudsak inom Strängnäs kommun.