Andelsjordbruk är något som blir allt vanligare. Hornuddens trädgård på Morrarön är ett lokalt exempel, där utomstående betalar för delaktighet och en del av skörden. Det inspirerade Sofia Nygren, bosatt vid Krampan och Marvikarnas naturreservat.

– Andelsbiodlingen är bra för mig, för de som är medlemmar och så klart för bina och den biologiska mångfalden, säger 31-åringen som har ägnat sig åt biodling sedan 2012.

För några veckor sedan la hon ut en förfrågan om andelsmedlemskap på olika Facebook-sidor, och på fem timmar var alla platser fyllda. Tusenlapparna som de betalar går till nödvändiga inköp för hennes bisamhällen, som för tillfället ryms i fyra kupor i trädgården.

– Vetskapen om att jag har den inkomsten gör det lättare att planera. Medlemmarna i sin tur får kontakt med en biodlare, insyn i binas liv och honung flera gånger under säsongen, säger hon.

Att platserna fylldes så snabbt ser Sofia Nygren som ett tecken på att det finns ett intresse för närproducerad mat och en vilja att stötta såväl småskaliga producenter som flygfäna, som är viktiga för att grödor som vi äter ska kunna pollineras.

Kommer du att utöka din biodling?

– Det bestämmer bina. Jag vill ha en så naturlig biodling som möjligt. Om de vill svärma och dra upp en ny drottning så accepterar jag det och skapar nya samhällen. Jag kommer låta det ske, men jag vet inte när det blir eller i vilken takt.