Hösten 2014 inleddes bygget av dubbelspår förbi Strängnäs, som en del i arbetet med att öka kapaciteten förbättra punkligheten på Svealandsbanan. Nästa år ska de nya dubbeldäckarna börja trafikera sträckan mellan Södertälje och Valskog via Eskilstuna.

Tidigare gick ett direkttåg mellan Eskilstuna och Stockholm varje vardagsmorgon som bra tog 51 minuter. När tidtabellen gjordes om i slutet av 2016 blev det finns fler avgångar att välja mellan, men samtidigt fick alla tåg ungefär 20 minuters längre restid. Något som framför allt Socialdemokraterna i Eskilstuna har protesterat mot.

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, fattade snabbt ett så kallat ordförandebeslut om en handlingsplan för att få tillbaka direkttågen mellan Eskilstuna och Stockholm. Han tycker att Eskilstunas tågpendlare hamnade i kläm när direkttågen försvann.

Artikelbild

Halvtimmestrafik till Stockholm ska bli möjlig när Svealandsbana når full kapacitet.

– På regional nivå har man inte tänkt på vad förändringarna kan få för konsekvenser i enskilda kommuner, sa Jimmy Jansson till tidningen våren 2017.

Sedan dess har politiker och pendlare i Eskilstuna satsat hårt på att få tillbaka direkttågen. Om så blir fallet innebär det att attraktiva avgångar uteblir för pendlare i bland annat Strängnäs och Läggesta, när tågen inte gör stopp på dessa stationer.

I skrivande stund har sex partier svarat på frågan, som kommer från en berörd tågpendlare i Åkers Styckebruk.

Liberalerna, Vänsterpartiet, Vård för pengarna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet svara samtliga ja.

Liberalernas Kax Sundberg meddelar att trafiken på Svealandsbana successivt kommer att öka och på sikt möjliggöra halvtimmestrafik till Stockholm. Sverigedemokraternas Anton Berglund säger att de inte ska medverka för att minska tågtrafiken.

Anna Wåhlström i Miljöpartiet utvecklar sitt svar:

– Vårt mål i Miljöpartiet är att tåget ska vara ett bekvämt och funktionellt alternativ till bilen. Det förutsätter givetvis att vi har tillräckligt många avgångar även från Strängnäs och Läggesta, och med eller utan direkttåg till Eskilstuna så kan vi lova att arbeta för att värna samtliga tågresenärers intresse.

Vänsterpartiets David Aronsson, som också han svarat ja, tycker det vore olyckligt med direkttåg och han tror inte att tidsvinsten för dessa resenärer blir mer än marginell.

– För regionens skull behöver alla orter ha bra pendlingstrafik. Att regiontåg, som vi redan är med och betalar för, passerar Strängnäs och Läggesta utan att stanna är både ologiskt och fel, säger han.

Moderaternas Magnus Leivik, som sitter i en styrelse som samordnar beställningar av tågtrafik, är den enda som svara nej på frågan.

– Här är det helt klart olika behov som kan krocka med varandra. Eskilstuna vill ha expresståg till/från Stockholm på vissa tider av dygnet, och då kan det inte samtidigt gå andra tåg som stanna på varje station. Vi gör allt vi kan för att maximera tågkapaciteten för sörmländska pendlar, med reservation för att det är Trafikverket som beslutar om tilldelning av spåren, säger han.

Han berättar att det finns ett tydligt önskemål från pendlare i Eskilstuna om expresståg till Stockholm, men att det i slutändan är Trafikverket som bestämmer efter en prioritetsordning.

– Affärsresenärer har företräde framför våra ordinarie tågpendlare i Sörmland. Det visar sig bland annat på sträckan Stockholm–Göteborg, och är något som irriterar många.

– Vi lämnar in önskemål på hur tidtabellen ska utformas, men avgångstiderna får vi tilldelade av Trafikverket, säger Magnus Leivik.