Ann-Christin Notfjäll har två nära anhöriga på särskilda boenden. Hon är klart kritisk över kommunens beslut att förändra hyressättningen för boendeformen. Foto:

Mer än fördubblad hyra för vissa boenden i Strängnäs kommun

Strängnäs

De allra flesta kommer att få en avsevärd hyreshöjning efter beslutet som togs i socialnämnden i februari.

– Det är helt befängt och definitivt inte värt det, säger Ann-Christin Notfjäll som har två nära anhöriga i den aktuella boendeformen.

Strängnäsbon Ann-Christin Notfjäll är både upprörd och bedrövad över kommunens beslut att låta hyressättningen på särskilda boende baseras på bruksvärdesprincipen. För hennes man och mamma, som är hyresgäster på Isabellagården respektive Mariagården, innebär beslutet hyreshöjningar på 35–40 procent i månaden.

– Jag tycker att det är stötande att kommunen ska gå in och försöka vinstmaximera på det här sättet och jag ifrågasätter om de överhuvudtaget har rätt att göra det, säger Ann-Christin Notfjäll.

Hyressättningen i särskilda boenden ska framöver utgå ifrån tre delar, den enskilda lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter, som till exempel trygghet, närhet och service.

– Jag kan förstå behovet av vissa hyreshöjningar men då ska det också motiveras med en motprestation. De gemensamhetsutrymmen som vi betalar för är nästintill obefintliga och ger knappast något mervärde. Det finns så klart en matsal och ett tv-rum, annars är det inte så mycket. Jag har i flera år efterfrågat ett hobbyrum i likhet med det som fanns på Kristinagården en gång i tiden.

Hennes man, som bor på Isabellagården sedan åtta år, har en enrummare på 40 kvadrat som kostar 5 316 kronor i månaden. För kost och omvårdnad betalar han närmare 6 300 kronor i månaden. Efter avdraget för bostadstillägget landar hans månadsavgift på drygt 9 500.

– Han får ut drygt 12 000 i pension och då ska det som blir över räcka till saker som toapapper, tidningar och schampo. Det är många gånger fattighjon som bor på särskilda boenden och så ska kommunen höja hyran. Som anhörig är det stötande att få det här beslutet.

Utredarens förslag om att införa ett kommunalt bostadstillägg för att kompensera för de höjda hyrorna ger Ann-Christin Notfjäll inte mycket för. Hon tror att det kommer att ha en marginell inverkan på kostnadsökningen.

– Med risk för att själv gå i däck funderar jag allvarligt på att sälja min lägenhet och köpa ett större hus där min man och min mamma kan bo. Jag kan ta hand om dem själv och då vet jag att de får det bra.

Hyressättning av särskilda boendeformer

Konsultens uppdrag var att ta fram men hyresmodell för särskilda boenden i Strängnäs kommun med enhetliga principer för hyressättning.

Modellen ska visa om kommunen har möjlighet att höja hyran i det befintliga beståndet.

Konsulten föreslår att en trappningsregel tillämpas om skillnaden mellan den gamla och den nya hyran är mer än 700 kronor i månaden.

Den nya hyressättningsmodellen, inklusive trappningsregel och årliga hyresjusteringar ska gälla från och med 2019-05-01.

För att kompensera för hyreshöjningar i särskilda boenden har socialnämnden beslutat att införa ett kommunalt bostadstillägg.

Källa: Strängnäs kommun

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunSträngnäsEkonomiÄldreboende
Relaterat