I Moderaternas och Socialdemokraternas majoritetsförklaring från 2014 lovas en utredning av möjligheten att utöka vistelsetiden för 15-timmarsbarn i förskolan. Och nu är barn- och utbildningsnämnden på väg att låta barn till arbetslösa och föräldralediga vara i förskola 20 timmar per vecka.

– Vi utgår framför allt från barnperspektivet. Många barn kan ha gått 40 timmar i förskola men så får man syskon och måste vara hemma mer. Det är bra för barnens utveckling att vara i förskolan. Det finns en läroplan och man förbereds inför skolan, säger Maria Ehnrfelt (M), nämndens ordförande.

Men det finns svårigheter med en utökning, konstateras i beslutsunderlaget som utbildningschef Tony Lööw och förskolechef Carina Lindqvist har tagit fram till politikerna.

Artikelbild

Maria Ehrnfelt (M).

Tjänstemännen befarar bland annat att nämndens mål om att minska barngruppernas storlek inte kommer att kunna uppfyllas, eftersom en utökad närvaro gör att det blir fler barn på plats samtidigt. Arbetsbelastningen för personalen ökar då vilket, enligt underlaget, leder till mer stress och eventuellt fler sjukskrivningar.

Sammantaget, skriver de två tjänstemännen, innebär förslaget en risk för en kvalitativ försämring.

– Det är jättebra för familjerna om barnen kan få vara mer på förskolan. Men det som är bra på ett sätt kan få konsekvenser på ett annat sätt. För att det inte ska bli totalt ohanterligt så har vi sagt att i så fall måste vi låta verksamheterna själva få styra hårdare än i dag vilka tider det passar, säger Tony Lööw.

Därför står det i förslaget till beslut att vistelsetiden ska förläggas till måndag–torsdag mellan klockan 8 och 14. Det är den tid på dagen som förskolorna har högst bemanning. Förskolorna ska också få styra vilka dagar barnen i den berörda gruppen ska erbjudas förskoletid.

Men om det blir ett beslut på tisdagens möte, eller om förslaget formuleras om inför beslutet, återstår att se.

– Det är möjligt att frågan behöver utredas lite djupare och förankras mer i verksamheterna, men det känns viktigt att vi får med det här in i höstens budgetarbete inför nästa år. Det är också möjligt att jag gör ett tillägg, om tidsplanen för när det här ska genomföras. Vi kan inte bara stoppa in fler barn i förskolan, utan måste säkerställa att det kan göras utan att det medför några försämringar, säger Maria Ehrnfelt.

Går majoritetsförklaringen före nämndens egna mål, så här i valtider?

– Nej, så får det inte bli. Det står ju också i Moderaternas nya handlingsprogram att vi ska arbeta för förskolegrupper som är mindre än riksgenomsnittet. Det finns mycket att ta med i beräkningarna innan jag säger att vi kan stoppa in fler barn i förskolan.

Håkan Bertilsson (STRP), nämndens andre vice ordförande, gillar förslaget och är inte övertygad om att det kommer att bli så negativa konsekvenser.

– Men ska man utöka så att det blir fler barn så får man ta höjd för det och organisera sig så man klarar det. Strängnäspartiet har arbetat för att lägga mer pengar till barn- och utbildningsnämnden och med den ramen räcker pengarna till, säger han.