Mer praktik lovas för Thomaseleverna

Strängnäs

Bättring på gång efter kritik från Skolinspektionen.

Elever på Thomasgymnasiets el- och energiprogram har haft för lite praktik och för få lektionstimmar på schemat, har Skolinspektionen tidigare konstaterat.

— Vi har haft svårt att hitta så kallade APL-platser, arbetsplatsförlagt lärande, till alla elever. Om man inte kan få ut eleverna på praktik så ska man ge dem motsvarande undervisning på skolan, och där har det skett en miss. Eleverna har varit i skolan men de har inte haft lika många lektioner som de borde ha fått. Det är en brist och under våren kommer eleverna i årskurs 3, som det här gäller, få igen lektionerna, har skolans rektor Anna Zachrisson sagt i en tidigare intervju.

En ny riktlinje, som säkerställer att eleverna får så mycket praktik som de har rätt till enligt gymnasieförordningen, håller på att tas fram. Den ska vara klar senast i slutet av april, framgår av kommunens svar till Skolinspektionen.

Som tidningen har berättat tidigare har Skolinspektionen intervjuat elever, schemaläggare, rektor och tjänstemän på utbildningskontoret. Det har framkommit att det förekommer raster som inte finns utlagda i schemat, att lektioner avslutas tidigare eller inte kommer igång på utsatt tid. Lärare behöver också ta tid från lektioner för att hantera ordningsproblem, enligt Skolinspektionens sammanställning.

Under våren ska därför lärare, rektor och skolchefer i olika konstellationer diskutera kring undervisningsbegreppet, så att alla har samma bild av vad som ingår i undervisningstiden.

Strängnäs kommun hade till den 1 februari 2018 på sig att berätta för Skolinspektionen hur skolan ska komma till rätta med bristerna. Den 31 augusti ska en redovisning av vilka åtgärder som faktiskt har vidtagits lämnas in.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenSträngnäs kommunThomasgymnasietSkola
Relaterat