Anmälan följer verksamhetens ”Rutin vid misstanke om brott mot kund”. Det handlar om en person som, enligt anmälan, inte mår bra sedan en anhörig tagit med hen på utflykter.

Enligt anmälan kan den boende inte helt uttrycka sin egen vilja och personalen har haft svårt att begränsa antalet utflykter, som sägs skapa oro hos den boende.

Särskilt nämns en incident som enligt anmälan ”har kunnat få fysiska och psykiska konsekvenser”. Händelsen polisanmäldes, men utredningen las ner av hänsyn till den boende.

Andra anhöriga är underrättade och en av dem har nu blivit god man för den boende. Flera möten och tät kontakt med alla inblandade har hållits och enligt Ivo-anmälan tycks utflykterna nu ha upphört.