28 mandat krävs för majoritet i Strängnäs kommunfullmäktige. Utifrån det brevröster, utlandsröster och en del förtidsröster räknas. Hur rösterna påverkar Socialdemokraterna, de borgerliga partierna och Strängnäspartiet åt ena eller andra hållet kan ha betydelse för majoritetsbygget.

Jacob Högfeldt understryker att samarbetet med Socialdemokraterna har varit bra – och Monica Lindell Rylén (S) berättar att hon har meddelat Jacob Högfeldt att hennes parti är öppet för fortsatta diskussioner.

– Men vi går in i en ny mandatperiod med nya beslut som vi i så fall behöver komma överens om. Det är viktigt för oss att inte direkt säga "okej, kör på", utan vi måste se till att vi kan enas också, säger hon.

Vilka kommande beslut ser du att ni har meningsskiljaktigheter kring?

– Ett exempel är den utredning som pågår gällande koncernbildning och bolagsfrågor. Inför en eventuell fortsättning med Moderaterna är det viktigt att vi får se att det finns förutsättningar att komma överens om det.

Strängnäspartiet har preliminärt ett mandat i Strängnäs kommunfullmäktige, efter resultatet från valnatten. Det skulle i nuläget hjälpa en borgerlig allians att få de flesta platserna i fullmäktige.

Om mandatet kvarstår efter onsdagsräkningen är Strängnäspartiet villigt att lyssna på ett eventuellt förslag från Jacob Högfeldt.

– Vi vill samarbeta med alla som delar våra grundläggande värderingar och där vi kan få gehör för våra hjärtefrågor. Än så länge så finns det ingen konkret fråga från Moderaterna att ta ställning till, men om det blir så så är det intressant att höra vad vår roll skulle kunna bli i en sådan majoritet, säger Niclas Samuelsson som är partiets ordförande.