Mellan åren 1921 och 2006 var försvarsmaktens verksamhet i Södermanland förlagd till Strängnäs. Regementet skiftade beteckning under åren innan det slutligen kom att bli P10. Utöver att utbilda värnpliktiga soldater bedrevs också förberedande utbildning för frivilliga, som var uttagna till olika FN-uppdrag.

Med anledning av att så många har utrustats och utbildats i Strängnäs inför FN-uppdrag önskar författaren till medborgarförslaget att en minnessten borde resas för att på så vis hedra dem. Han skriver bland annat: "För många av oss veteraner är det värdefullt att ha en gemensam punkt och ett tecken på uppskattning av vår insats för att våra medmänniskor i omvärlden skall kunna få en dräglig tillvaro".

Kommunfullmäktige föreslås besluta att överlämna förslaget om minnessten över veteraner till kultur- och fritidsnämnden för beslut i frågan.