Nackgrepp gav ingen varning

Strängnäs

Pedagogen tog nackgrepp på två elever efter en stökig lektion. En kränkning, medger skolans rektor. Trots det fick pedagogen inte någon formell varning.

Det var efter en stökig lektion i mitten av november som bägaren rann över för en pedagog på en av kommunens grundskolor, framgår av skolans egen utredning. Det skreks och busvisslades under lektionen, och för att ta reda på vilka elever det var som störde ordningen tog en av de närvarande pedagogerna nackgrepp på två av pojkarna i klassen.

Enligt den ena pojkens mamma ska pedagogen också ha tryckt ner hennes son på en bänk. Mamman är kritisk till att pedagogen inte fick mer än en tillsägelse för det som hennes son upplevde som en kränkning.

— Jag tycker att det är skrämmande. Lösningen blev att pedagogen inte skulle vara med på just mitt barns lektioner, men alla andras barn då? Om man får sådana här utbrott ska man nog överväga om man ska jobba i skolan, säger hon.

Skolans rektor delar uppfattningen att händelsen är att betrakta som kränkande behandling. Hen övervägde att rikta en varning till pedagogen men avstod, då personens anställning löpte ut vid årsskiftet och någon återanställning inte var aktuell.

Mamman har polisanmält händelsen, men någon brottsutredning startades aldrig. I samband med att anmälan upprättades bedömde Hans Halonen, jourhavande förundersökningsledare, att ärendet skulle läggas ner.

— Av anmälan framgår att målsäganden sagt att det inte gjorde ont. Då är brottsrekvisitet för misshandel, att tillfoga någon smärta eller skada, inte uppfyllt. Möjligtvis hade det kunnat rubriceras som ofredande eller lindrigt ofredande, men jag bedömde att det inte skulle leda till lagföring och därför inleddes ingen förundersökning, säger han.

Det finns ett svenskt rättsligt exempel på en lärare som har dömts för ringa misshandel efter att ha tagit nackgrepp på en elev. Tingsrätten ansåg att en lärare måste ha viss rätt att ta tag i elever och frikände. I hovrätten fälldes läraren för misshandel, något som även högsta domstolen skrev under på med hänvisning till greppets intensitet och varaktighet. Högsta domstolen underströk samtidigt att lärare måste kunna få ingripa fysiskt mot en elev. Men var gränsen för vad som är tillåtet går måste bedömas från fall till fall.

Tidningen skrev nyligen om en av kommunens förskolor, där en anställd bundit fast en treåring som inte ville sitta stilla i samband med en måltid. En intern utredning av saken pågår, och den anställda är inte kvar på arbetsplatsen.