Han sitter i styrelsen för intresseorganisationen Sveriges arkitekters hemsida som inte på ska blandas ihop med ovannämnda intresseorganisation.