Tony Lööw, utbildningschef i Strängnäs kommun.

Nedläggning 2018 är fortfarande planen

Strängnäs

Formulering i skolförslaget tar höjd för eventuella förseningar.

Tanken är fortfarande att de föreslagna skolnedläggningarna ska genomföras till höstterminen 2018. I beslutsunderlaget inför barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november står det att uppdraget ska vara helt genomfört inför höstterminen 2019. Det ska, enligt utbildningschef Tony Lööw, ses som en säkerhetsåtgärd om den tänkta tidsplanen inte håller.

Den 18 december ska beslut vara fattat om eventuella skolnedläggningar. Då tar detaljplaneringen på utbildningskontoret vid. Dels ska Paulinska skolan förberedas för att ta emot högstadieeleverna från Karinslundsskolan, och Karinslundsskolan för att ta emot F–3-elever från de mindre skolorna. Dels ska Mariefreds skola förberedas för att ta emot högstadieeleverna från Stallarholmen.

— Först när vi jobbar fram detaljerna så kan vi avgöra hur mycket som hinner genomföras nu och om det eventuellt blir något som vi får vänta med. Vi kanske hamnar i ett läge där vi måste prioritera, exempelvis att vi fokuserar på att lösa Strängnäsfrågan till 2018 och Mariefredsfrågan till 2019. Då är det bra om vi inte behöver ta om processen i kommunfullmäktige.

I sociala medier cirkulerar uppgifter om att Mariefreds skola inte kan ta emot fler elever i befintliga lokaler och att bottenvåningen på Paulinska skolan inte får användas.

— Det stämmer inte, men vissa förändringar behöver göras. Bland annat återtas två klassrum på Mariefreds skola som just nu är tomma. Lokalen på Paulinska används ju som kontor i dagsläget. Den lokalen är tänkt att användas som salar som används ämnesspecifikt. Hemklassrum finns redan i andra delar av skolan, säger Tony Lööw.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunFogdö skolaHärad skolaLännaskolanStallarholmsskolanTosteröskolanKommunalpolitikSkolaskolutredningen
Relaterat