Turerna kring skolfrågan i Strängnäs fortsätter, där flera landsbygdsskolor hotas av nedläggning. När det tidigare beslutet överklagades på grund av att rubriken inte var tillräckligt tydlig valde fullmäktige att riva upp och göra om beslutet. Samt fatta ett nytt beslut men med en mer passande rubrik.

I måndags klubbades det nya beslutet, allt under protest från flera av ledamöterna. Ragnar Lindén (Mp) var en av dem som hotade med att vända sig till förvaltningsrätten. Och på onsdagskvällen gjorde han verklighet av hotet. Klockan 18.55 landade en överklagan hos förvaltningsrätten i Linköping signerad av sju politiker i Strängnäs. Rubriken? "Överklagan genom laglighetsprövning".

Precis som de framförde på mötet så menar man att det nya beslutet ska ses som ett nytt ärende, eftersom det har fullmäktige som avsändare och inte barn- och utbildningsnämnden - som det tidigare beslutet hade.

När diskussionen kom upp på mötet i måndags sa ordförande Leif Lindström (S) att beslutet stämts av med "kommunens och Sveriges kommuner och landstings experter" och att det inte ska räknas som ett nytt ärende enligt dessa experter.

Men de sju politikerna menar i sin överklagan att beslutet inte kommit till på ett lagligt sätt. De menar också att beslutet ska beläggas med inhibition, och alltså inte får verkställas, eftersom beslutet är "så uppenbart olagligt".

Fullmäktige valde att riva upp det gamla beslutet med den otydliga rubriken just för att beslutet överklagats och belagts med inhibition av förvaltningsrätten. Tanken var att det skulle gå fortare att fatta ett nytt beslut än att vänta på besked från förvaltningsrätten på om beslutet fattats på korrekta grunder eller inte. Om det kommer bli någon tidsvinst och om det nya beslutet även det kommer bli belagt med inhibition är det nu förvaltningsrätten som ska avgöra. Som alltså fick in en överklagan klockan 18.55 på onsdagskvällen.

Politikerna som skrivit under överklagan är: Ragnar Lidén (Mp), Marianne Andersson (C), Madeleine Bilberg (Mp), Mia Nerby (C), David Aronsson (V), Catharina De Geer (Kd) samt Birgitta Elvingsson (Mfp).