I fjol vår beslutade Förskolan fick ja från skolpolitikerna i tisdags och nu ser alltså den sista pusselbiten – tillgång till lokalerna – ut att falla på plats.

– Det känns fantastiskt kul att det gått i lås. Nu är det bara smågrejer kvar, så det ska vi fixa.

Det säger Jens Persson, Kilenkryssets nyligen avhoppade vd som fortsätter representera bolaget i förhandlingarna om lokalerna på Fogdön – där han själv bor.

Artikelbild

Det här är mer än "business as usual" för dig?

– Ja. Gården vi bor på är granne med Fogdö skola och vi har brukat den i 14 generationer i rakt nedstigande led. Jag är väldigt mån om Fogdölandet och framför allt att skolan bevaras. Det är ju den sociala motorn härute, säger Jens Persson.

Vad prislappen för skollokalerna blir återstår att se.

– Vi gör en oberoende värdering och ser på vilken verksamhet lokalerna är lämpliga att avyttra till, säger Tarja Bergqvist.