I midsomras drog Spelinspektionen in licensen för Ninja casino.

– Det var så många övertramp, säger Camilla Rosenberg.

Spelföretaget levde inte upp till omsorgsplikten gentemot sina kunder, regelverken för penningtvätt och bonus.

Artikelbild

| Camilla Rosenberg, generaldirektör för Spelinspektionen.

I juni förra året beslutade riksdagen om en ny spellag. Sedan dess har Lotteriinspektionen, som med sitt nya uppdrag också fick nytt namn och nu heter Spelinspektionen, haft fullt upp.

– 86 spelföretag har fått licens att bedriva sin verksamhet i Sverige sedan augusti förra året, berättar Patrik Gustavsson, operativ chef på Spelinspektionen.

Myndigheten har vuxit till drygt 60 medarbetare men rekryterar just nu ytterligare och räknar med att växa med tio personer varje år de kommande åren. Orsaken är det mycket större uppdraget som myndigheten nu har. Förutom att all spelverksamhet måste ha licens undersöker också myndigheten så att de håller sig inom lagens råmärken.

Och det är där de 22 varningarna och hoten om böter kommer in.

Artikelbild

| Patrik Gustavsson, operativ chef för Spelinspektionen.

– Gamla lotterilagen reglerade bara ett fåtal aktörer som Svenska spel, berättar Camilla Rosenberg.

De spelföretag som erbjöd onlinespel, en växande andel av de miljarder svenskarna spelar för varje år, granskades inte.

– Tanken med den nya spellagen var att ge konsumenterna, det vill säga spelarna, bättre skydd. Så har det också blivit, menar Camilla Rosenberg som är stolt vad hon och hennes medarbetare klarat av på mycket kort tid.

I och med lagen krävs det av spelbolagen att de ska ha koll på varifrån kunderna får sina pengar för att motverka penningtvätt. Men bolagen måste också visa omsorg om de spelare som inte kan hantera sitt spelande.

Sedan den nya spellagen infördes vid årsskiftet uppskattar Spelinspektionen att 90 procent av spelbolagen i Sverige skaffat licens.

– Vi har nu alltså ett helhetsgrepp, säger Patrik Gustavsson som berättar att myndigheten nu har cirka 15 tillsynsärenden, något som kan leda till fler varningar och hot om böter.

Strängnäsbaserade Spelinspektionen är helt avgiftsfinansierad genom de skatter spelbolagen betalar till staten och de avgifter som myndigheten tar ut.