Planeringen för att på ett hållbart sätt eventuellt kunna bebygga höjden ovanför Enköpingsvägen, gamla riksväg 55, startade redan 2005.

Fredrik Granlund har koll på historien, han har varit med hela tiden.

– Vi är nöjda med området, det stämmer överens med de visioner vi hade för detta pilotprojekt för hållbar utveckling, berättar Granlund.

Artikelbild

Mattias Sommerfeld, Hanssongruppen, Marcus Xu, K-bostad, Tomas Edmark, byggkontrollant, Fredrik Granlund, Strängnäs kommun, och Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande (M).

Kommunens tyngsta investeringar har gjorts i anläggandet av 1 300 meter gator och VA. Även ett elljusspår, som redan står klart, finns bland utgifterna vilka totalt uppgår till 30 miljoner kronor.

– Men jag räknar med att vi hamnar på plus under nästa år, säger Granlund vidare.

Beträffande etapp 1 som nu är i full gång ska det innehålla flerbostadshus (alltså lägenheter), parhus/radhus samt ett 30-tal mindre villor.

Totalt handlar det om 228 bostäder – vilket torde peka på att minst 575 personer står redo att flytta till Bresshammar 1.

Artikelbild

Lastbilar rullar längs Stavlundsvägen med moduler till hyresrätter.

– Det är en trevlig sida av stan, och ett attraktivt läge, säger Fredrik Granlund.

Han pekar på flera fördelar:

– Tillgången på skolor och förskolor är god, det är nära till naturen men samtidigt bara 2,5 kilometer in till centrum. Busshållplats finns nere på Oxhagsvägen.

Han återkommer gärna till de gröna stråken och till det hållbara.

– Planen säger att ett kolonilottsområde ska anläggas här, konstaterar han.

Kan det bli annat än bara bostäder i byggnaderna – restaurang, kiosk, affär?

– Mitt i området som nu exploateras byggs ett torg, och där kommer det finnas vissa möjligheter till verksamheter.

Olika exploatörer köper och utvecklar kommunens mark.

– Strängnäs är populärt för tillfället. På kommunens intresselista finns det inte mindre än 90 byggherrar, berättar Granlund.

Som vi tidigare berättat planerar en av dessa byggherrar, K-bostad, för inflyttning den 1 oktober. I deras fall Framåt hösten börjar civilingenjören hos Kilenkrysset.

– Det känns som en bra tidpunkt att lämna över nu, avslutar Fredrik Granlund.