Kristdemokraterna föreslog att kommunen inför obemannade öppettider på biblioteket i Multeum, men tjänstemännen avråder från det. Foto:

Obemannat är inte lämpligt på Multeum

Strängnäs

Politikerna i kultur- och fritidsnämnden har sagt nej till ett förslag om att införa obemannade öppettider på biblioteket.

Kulturkontoret i Strängnäs har tittat närmare på möjligheten att göra Multeum till ett meröppet bibliotek, alltså att låta vuxna medborgare med lånekort komma in och låna böcker även efter ordinarie öppettider. Bakgrunden till utredningen var att Kristdemokraterna i Strängnäs lämnade in en motion om frågan. Poängen skulle vara att göra biblioteket mer tillgängligt på kvällar och helger utan att öka till exempel personalkostnaderna för kommunen.

Men tjänstemännen kom fram till att det inte är lämpligt med meröppet på biblioteket. Ett av skälen som anges är att biblioteket ligger i en byggnad i tre våningar som också inhyser kontor och utställningslokaler, och att det skulle vara svårt att avgränsa det så att besökare bara kommer åt biblioteket. Det skulle behövas investeringar, och det är pengar som inte kultur- och fritidsnämnden har. Tjänstemännen påpekar också att Multeum redan har problem med säkerheten, och att man inte kan garantera trygghet för besökarna när det inte finns personal på plats.

På tisdagskvällen fattade kultur- och fritidsnämnden beslut enligt tjänstemännens rekommendation.

— Multeum är dåligt anpassat till det konceptet. Meröppet har funkat bra på mindre bibliotek där folk har kommit och gått på morgonen mellan klockan 6 och 7. Det skulle fungera mindre bra här, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Larsson (M).

Han gillar dock förslaget och säger att det inte är otänkbart att det ändå går att genomföra längre fram, om förutsättningarna förändras.

— Diskussionen kommer att fortsätta, säger han.

Härnäst ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ta ställning i frågan.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

MulteumMulteumSträngnäsBibliotekPolitik
Relaterat

Mest delat denna vecka