För ett par veckor sedan ska en elev ha hittat något som såg ut som en larv i den köttgryta som serverades till lunch på en av kommunens skolor. Det framgår av ett klagomål som en förälder skickat till kommunens miljöenhet, med orden att det är "helt sanslöst vidrigt och helt oacceptabelt".

Av miljöenhetens utredning framgår att eleven tagit den misstänkta larven till kökspersonalen, som däremot är av uppfattningen att det handlade om en skalbit från det ris som serverades till grytan. Objektet – cirka tre millimeter långt och hälften så brett – kastades därefter utan att ha fotograferats, vilket gör att miljöinspektörerna nu inte kan göra en egen bedömning.

Miljöenheten gjorde en inspektion i det aktuella köket i början av januari och hade då inga anmärkningar på hygien eller livsmedelssäkerhet. Det, tillsammans med kökspersonalens bedömning, gör att inga åtgärder vidtas i nuläget. Däremot har kommunen valt att hålla ärendet öppet under några veckors tid, för att se om ytterligare klagomål inkommer.