Vattnet fyllde snabbt diskhon och fortsatte sedan rinna ned genom byggnaden. När vattnet på lördagsmorgonen kortslöt en elcentral och aktiverade brandlarmet så att räddningstjänsten ryckte ut, hade fyra våningsplan hunnit få omfattande skador.

Skaderapporten räknar upp förstörda tak, golv och väggar i ett pentry, ett förråd, flera klassrum, flera korridorer och mer än tio toaletter.

Reparationerna pågick ända in på höstterminen och kostade drygt 2 225 000 kronor – som det nu tvistas om.

– Vems var ansvaret att personen som gjorde det här befann sig i lokalerna? Där är försäkringsbolagen inte ense, säger fastighetsägaren Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord.

Stenvalvet är dock inte inblandat i tvisten, poängterar han.

– Nej, vi hade just köpt fastigheten men inte tillträtt, så tvisten är mellan den dåvarande ägaren Vacses försäkringsbolag och kommunens försäkringsbolag, säger Mattias Tegefjord.

Strängnäs kommun var alltså, och är fortfarande, hyresgäst i den fastighet som vattenskadades.

Reparationerna betalades av ägaren Vacse, vilket ersatte av dess försäkringsbolag If – som nu riktar ett krav på drygt 2 225 000 kronor till kommunens fastighetsbolag, Strängnäs fastighets AB.

I ett brev till kommundirektör Lars Ekström konstaterar SFAB:s vd Tarja Bergqvist att det just nu utreds om If har fog för sitt krav, som kommunen i sin tur anmält till sitt försäkringsbolag.

”I dagsläget är det dock alltjämt osäkert i vilken utsträckning Länsförsäkringar åtar sig att betala ut försäkringsersättning till täckande av bolagets eventuella ersättningsskyldighet gentemot If”, skriver hon.

SFAB skickar i sin tur ett internt krav på den aktuella summan till kommunstyrelsen, som hyr Thomasgymnasiet av sitt eget fastighetsbolag.

Om kommunen blir betalningsskyldig, varifrån tas pengarna?

– Det är en fråga som vi kommer att diskutera under sommaren och hösten – om det nu blir så. Vårt huvudspår är att det här bör kunna hanteras med kommunens försäkringar, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Händelsen polisanmäldes och utreddes som skadegörelse, men: ”Vem som orsakat översvämningen har inte kunnat fastställas”, konstaterar Tarja Bergqvist.

Det bekräftas av Jacob Högfeldt:

– Det har inte klarlagts om det var ett sabotage eller ett misstag.

Tidningen har sökt Tarja Bergqvist och Lars Ekström, men båda har semester.