Det var Strängnäsborna Rosa Krupic och Anissa Rebhi som reagerade över att chauffören på ettans buss från Dammen inte ville släppa på en pojke vid Brunnsvägen för att hans busskort inte fungerade. Ett par hållplatser tidigare hade en annan pojke i samma sits fått åka med ändå.

De anmälde händelsen till Sörmlandstrafiken, som startade en utredning för att ta reda på vad som hänt.

– Vi tar alla misstänkta fall av diskriminering på allvar. Därför har vi bett trafikföretaget dela med sig av sin syn. Föraren har varit i samtal med sin arbetsgivare. Där har man konstaterat att parterna har uppfattat händelsen olika, säger Malin Landin, kvalitetsutvecklare på Sörmlandstrafiken.

Chauffören hävdar att pojkarna inte alls var i samma ålder, utan att den första var yngre och den andra äldre.

– Yngre barn får inte nekas resa till skolan. Chauffören bedömde att den första resenären gick i lågstadiet och den andra var markant äldre, säger Malin Landin.

Kvinnorna har berättat att chauffören inte ville förklara för dem varför han agerat olika, utan i stället hade blivit arg och sagt åt dem att sätta sig ner. Chauffören menar å sin sida att han har försökt att förklara men att ingen lyssnade.

Det fanns ingen kameraövervakning på den aktuella bussen. Eftersom ord står mot ord kommer händelsen inte att utredas vidare, enligt Malin Landin.

– I det aktuella fallet har vi inte fått in någon kundsynpunkt från den som misstänkts drabbats av diskrimineringen. Så länge inte mer fakta framkommer i ärendet, exempelvis anmälan från den drabbade resenären, så finns inget mer vi kan göra i nuläget.

Rosa Krupic och Anissa Rebhi är fortfarande övertygade om att pojkarna var i samma ålder.

– Jag är besviken att det här inte ledde till någonting. Men jag tänker fortsätta att anmäla när jag ser att människor blir felbehandlade, säger Rosa Krupic.