Under 2018 ökade kommunens befolkning med så mycket som två procent. Om prognosen på en fortsatt ökning på i snitt en procent håller, blir det totalt 11 000 nya invånare mellan åren 2013 och 2040.