Fredrik Olsson är positiv efter den tredje resan till Crovu, som han nyligen är hemkommen från.

Pastorns intryck från Crovu: "Vi kan åstadkomma något bestående"

Strängnäs

Pingstpastor Fredrik Olsson fick mycket att glädjas åt när han reste tillbaka till Crovu i Rumänien. Det är möjligt att församlingen kommer att fortsätta sitt samarbete med romerna i byn.

Att omkring 100 romska barn numera går i skolan i Crovu är något som fler än pingstpastor Fredrik Olsson gläds åt. Det berättar han efter sitt tredje besök på den rumänska landsbygden, i byn som hans församling fått en koppling till de senaste åren.

– Både borgmästaren och socialassistenten som vi träffade uttryckte en stolthet över att just deras kommun är en kommun där alla romska barn går i skolan, säger han och tillägger att kommunen får pengar från EU för just det.

– De nya barnen utgör en ganska stor del av skolan nu. De har fått utöka antalet klasser och anställa fler lärare.

Romska barn har i regel lägre utbildning än andra barn i Rumänien, berättar Fredrik Olsson, på grund av gruppens lägre ställning i samhället. Det vore intressant, säger han, att följa de 100 barnen över tid för att se hur de klarar grundskolan. Det öppnar för gymnasieutbildningar, som kan leda till universitetsutbildningar som i sin tur kan ge förutsättningar till andra slags jobb än de som gruppen traditionellt har försörjt sig på.

– Det känns som att vi har påbörjat något riktigt stort. Om vi skulle sluta nu så kan vi vara nöjda och glada och säga att vi gjort något häftigt tillsammans. Om vi håller i det här arbetet och fortsätter att uppmuntra gruppen så kanske vi kan åstadkomma något bestående. Det är något vi får diskutera i församlingen, säger Fredrik Olsson.

I Crovu såg han också förbättringar kring boendemiljön. Allt fler har låtit bygga nya hus för de pengar som tiden i Sverige har inbringat, andra har städat upp kring sina befintliga boenden.

– Det är fortfarande fattigt och enkelt, men det är stor skillnad. Nu är det rent och snyggt; så pass att borgmästaren tackade ja till att dricka kaffe hemma hos några av dem. Det tror jag inte att han hade gjort för några år sedan, säger Fredrik Olsson.

Däremot har pastorn inte fått bekräftat att några av romerna har fått vita jobb i Rumänien, något som han hört talas om inför resan.

– Men jag vet att flera har valt att stanna hemma i Crovu i stället för att åka tillbaka till Strängnäs. De har fått någon form av inkomst, men jag hittade inga bevis för att de betalar skatt och på så sätt blir en del av samhället. Det kan bero på att det inte är helt accepterat att en företagare anställer en rom, att ingen vill skylta med det. Det finns fortfarande väldiga fördomar mot dem.

Fredrik Olsson rapporterade från resan

Tre gånger har Pingstkyrkan i Strängnäs rest till Crovu i Rumänien, den by som flera av EU-migranterna som tigger i Strängnäs kommer ifrån. Församlingen har engagerat sig i gruppens situation i Strängnäs sedan sommaren 2014.

Under den senaste resan rapporterade pastor Fredrik Olsson till tidningens läsare. Här är hans berättelser:

27 april: Pingstkyrkan tillbaka till Crovu

1 maj: "Ganska fattigt men vilken skillnad"

2 maj: Sammanfattning från Crovu