En pensionär som bor i Strängnäs kommun måste betala tillbaka drygt 350 000 kronor till Pensionsmyndigheten, enligt ett beslut från mitten av december.

Det har framkommit att pensionären i mer än 20 år har fått pension utbetald från ett annat land, vilket inte har anmälts till Pensionsmyndigheten. Därför har personen fått för mycket i garantipension och bostadstillägg från den svenska myndigheten – något som nu måste rättas till.

Pensionären har skrivit till myndigheten att det inte varit meningen att tillskansa sig mer pengar än regelverket medger. Men Pensionsmyndigheten anser att personen borde ha förstått att hen fått för mycket, eftersom inkomster är en grundläggande faktor som påverkar hur mycket en ska få i garantipension och bostadstillägg.

Några skäl att befria pensionären från återbetalningskravet finns inte, enligt Pensionsmyndigheten, som kräver att beloppet ska vara avbetalat inom ett år.

Pensionären har möjlighet att begära omprövning av beslutet.