Barn- och utbildningsnämndens ledamöter har kallats till ett underskott på drygt 11 miljoner kronor som nämnden går mot vid årets slut.

Verksamheten i Lännaskolan, Tosteröskolan och Härads skola föreslås upphöra "med omedelbar verkan", står det i beslutsunderlaget. Samma sak gäller för högstadieverksamheten på Karinslundsskolan och Stallarholmsskolan. En bantad personalstyrka, "företrädelsevis genom att visstidsanställningar ses över", beräknas spara 6,4 miljoner kronor. Men det är ingenting som kommer att ske under den pågående vårterminen, försäkrar Tony Lööw.

– Nej, utan inför det kommande läsåret. Det är så man ska förstå förslaget, säger han.

Det ligger i linje med skolstrukturutredningen, säger nämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M):

– Vi kommer inte att stänga några skolor på dagen. Det går inte, det krävs tid för förberedelser. Det blir som planerat, att skolorna upphör inför höstterminen 2018. Beslutet är ju att allt ska vara helt klart till höstterminen 2019.

En annan åtgärd som föreslås är att använda statsbidrag för nyinvandrade elever på ett annat sätt, vilket ska kunna minska underskottet med 4,5 miljoner konor. En tredje är att ta 0,5 miljoner kronor ur utbildningschefens budget för oförutsedda händelser.

Det är för att inte förlora tid som ett extra sammanträde sätts in, i stället för att vänta till ordinarie mötesdag den 29 maj.

– En stor del av åtgärderna som vi ser som nödvändiga handlar ju om personalförändringar. Om vi inte börjar jobba med den frågan nu så kommer vi att hamna i bakvatten, säger Tony Lööw och syftar på bland annat uppsägningstider

Han kan i nuläget inte säga hur många färre tjänster det handlar om. I huvudsak behöriga lärare som är anställda av Strängnäs kommun ska bemanna tjänsterna i den nya grundskoleorganisationen, med ett färre antal skolenheter än i dagsläget.

– Sedan kommer vi att komplettera med visstidstjänster där det behövs, säger Tony Lööw.