Mycket tyder på att Strängnäsbon Tomas Aldrin Walter.