romerna som tigger i staden. Detta ställningstagande har tidningen skrivit om tidigare, liksom att kyrkan hoppas att fler ska hjälpa till ekonomiskt.

Nu har pastor Fredrik Olsson räknat på kostnaderna. Det är 25 personer som bedöms ha behov av någonstans att sova, och kyrkan har kommit fram till att det handlar om cirka 170 000 kronor för att tillgodose det från mitten av november till mitten av mars.

Logi, städning och den koordinatorsfunktion som pingstkyrkan anser behövs och själv kan tillhandahålla beräknas kosta 45 kronor per dag. Då ingår el, värme, vatten, tvätt- och matlagningsmöjligheter samt ersättning för slitage på lokalerna.

Det är moldaviska Irina Dercaci, som gör ett missionsår i Strängnäs, som är tilltänkt koordinator. Hon förstår rumänska, något som anses bidra till att gruppens vistelse i fungerar så problemfritt som möjligt.

Den som vill sova i kyrkans lokaler kommer själv att få bidra med 10 kronor per dygn, berättar Fredrik Olsson. Summan har diskuterats med romerna som, enligt pastorn, ansett den vara rimlig. På så sätt är det 35 kronor per dygn och person som återstår att finansiera – cirka 130 000 kronor, sammanlagt.

Företrädare för Svenska kyrkan, Olivehällkyrkan och Frälsningsarmén har fått ett brev av pastorn, där han informerat om pingstkyrkans ståndpunkt och önskemål om ekonomisk hjälp.

‒Vi förstår att vi inte kommer stå ensamma i vinter. Många har sagt att det är klart att vi ska hjälpas åt, men när det gäller pengar så är det inte beslut man kan ta rakt upp och ner utan det måste gå den byråkratiska vägen genom styrelser och liknande, säger Fredrik Olsson.

Pingstkyrkan bjuder också in till ett öppet möte för den allmänhet som också kan tänkas vilja hjälpa till.

‒Jag tänker att vi som Strängnäsbor kan hjälpas åt. En familj kanske kan tänka sig att betala för en person i en månad...? Vi kommer att prata om det på mötet. Då kommer vi också förklara hur vi tänker. Många som är kritiska mot vår hjälp menar att vi cementerar ett problem. Men vi ser till att deras barn går i skola i Rumänien, så att inte nästa generation ska behöva tigga, säger Fredrik Olsson.

Mötet hålls tisdagen den 7 november klockan 19, i Pingstkyrkans lokaler vid Campusområdet.