• David Aronsson (V).
  • Jan-Erik Andersson, pensionär, Åkers styckebruk. Foto:
1/

Politiker kritisk till höjda hyror i kommunens särskilda boenden

Strängnäs

Socialnämndens beslut att införa en ny hyresmodell för särskilda boenden, där kommunen maximerar sina hyresuttag, väcker reaktioner.

– Det här är ett för stort beslut för nämnden att ta, säger Vänsterpartiets gruppledare David Aronsson som hellre sett att frågan tagits upp i fullmäktige.

Kommun har fram till nu saknat en enhetlig hyressättningsmodell för särskilda boenden och gav därför konsultföretaget Alnitec AB i uppdrag att ta fram en sådan.

Utredaren förespråkade en hyressättning som baseras på bruksvärdesprincipen, vilket innebär att hyran bestäms utifrån motsvarande lägenhet i allmännyttans bostadsbestånd och att den ska anses som skälig.

Alnitec AB räknade fram den teoretiskt möjliga maxnivån som medges i bruksvärdesprincipen och föreslog kommunen att ta ut den. Då det innebär en väsentlig hyreshöjning för de allra flesta rekommenderades kommunen att tillämpa en trappningsregel där hyran höjs i årliga etapper.

Förslaget, som klubbades på socialnämndens februarimöte, innebär att kommunen kan nettohöja hyrorna i befintliga särskilda boenden med nästan 6,4 miljoner kronor per år

– Det är säkert inte juridiskt fel, men jag reagerar över att kommunen vill knapra in drygt sex miljoner på den här biten. Det är mycket pengar, säger Jan-Erik Andersson.

Han har arbetat flera år inom Hyresgästföreningen och bland annat varit förhandlingschef i hyresfrågor i Stockholmsregionen. Numer är han pensionär och bosatt i Åkers styckebruk.

Han menar att det kan vara riktigt att justera hyror i ett visst bestånd, men reagerar samtidigt på storleken i hyresökning för vissa hyresgäster.

– Kommunen har sitt krokodilgap och jag förstår att man lägger ut på alla nämnder att försöka öka intäkterna och minska sina kostnader.

Jan-Erik Andersson hade hellre sett att man gått till väga på samma sätt som allmännyttans bostadsbolag gör i Stockholm och dragit ut höjningen över ännu längre tid.

– Det finns också en mänsklig aspekt i det hela och för många blir det här en kännbar kostnad. Vi pratar om hyreshöjningar som till stor del drabbar äldre och vilken 80-åring tror du orkar dra iväg till Hyresnämnden med ett sådant här ärende? frågar han retoriskt.

– Hyresgästen hamnar automatiskt i ett underläge i en sådan här situation, säger Jan-Erik Andersson.

Vänsterpartiets David Aronsson ifrågasätter om socialnämnden överhuvudtaget har rätt att fatta beslutet.

– Socialnämnden har rätt att fullgöra kommunens uppgifter inom sitt sakområde. Hyreslagen och jordabalken, som kommer ifråga här, ligger inte inom nämndens sakområde utan det är något som kommunfullmäktige ska besluta om.

Han är samtidigt kritisk till kommunens ambition att försöka göra vinst på hyresgästerna i särskilda boenden och menar att socialtjänstlagen har en självkostnadsprincip.

– Särskilda boenden och gruppbostäder regleras av både hyreslagen och socialtjänstlagen och då har kommunen inte rätt att eftersträva vinst i sammanhanget.

Socialnämndens ordförande Bodil Mellgren (S) vill inte bemöta David Aronssons synpunkter när tidningen pratar med henne, med hänvisning till att han har riktat ett antal frågor till socialkontoret och att han får svar där.

– Våra kommunjurister tittar på det och David Aronsson kommer att få svar, säger socialnämndens ordförande Bodil Mellgren.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunÄldreboende
Relaterat