Högfeldt kallade nyligen till ett möte på kommunhuset och efter det kunde han vara lite mera konkret angående planerna.

‒Vi tänker sätta in en mängd olika åtgärder, säger han.

För att människor ska känna sig tryggare i kommunen kommer en fjärdedel av alla de 6 000 belysningspunkterna som finns att ersättas av led-lampor som ger ett starkare ljus.

Artikelbild

Jacob Högfeldt (M) lovade krafttag mot vandaliseringen en Facebook-status.

‒Det är en typ av åtgärd, säger Högfeldt.

På kommunstyrelsens nästa sammanträde ska en handlingsplan för säkerhet och trygghet antas. Dessutom kommer de fyra lokala BRÅ-grupperna i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker att aktiveras – BRÅ står för brottsförebyggande råd.

‒Det blir ett febrilt arbete, utlovar Högfeldt.

Du reagerade starkt på vandaliseringen nyligen?

‒Ja, det är ju ett fruktansvärt onödigt beteende som inte skapar något värde någonstans.

Vad gav förra veckans samordningsmöte?

‒Jag tycker att mycket klarnade. Vi fick dit mycket personal från olika delar av den kommunala verksamheten. Det var bra samtal som gav en god nulägesbild.

Har det blivit för lätt att busa och för svårt att ertappas?

‒Säg så här: Många önskar en större närvaro av polisen på våra gator, så även jag. Men det handlar om deras organisation. Däremot har Securitas ökat sin bilpatrullering på kommunens uppdrag, bilen rullar sju dagar i veckan. Securitas ändrar sitt arbetssätt successivt och bygger upp relationer.

Tillsammans med sin kommunalrådskollega Monica Lindell Rylén (S) kommer Högfeldt att bjuda in allmänheten till ett konstruktivt samtal där bland annat otrygghet ska ventileras.

‒När det blir kommer man att kunna läsa sig till på sociala medier, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande vill inte ta ordet "bekymrad" i sin mun.

I stället väljer han att blicka framåt:

‒Vi måste jobba mer gemensamt med alla aktörer. Ett långsiktigt arbete kommer att ge effekt.