• Utbildningschef Tony Lööw och barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M). Foto:
  • Agneta Holmquist från Härad tog med sig sina barn Ida, Albin och Felix när hon skulle ställa frågor om skolan till ansvariga politiker på måndagens kommunfullmäktige. Foto:
  • Yvonne Knuutinen (opolitisk) hann med att prata skolnedläggning med Agneta Holmquist från Härad, som tog med sig sina barn till fullmäktige när hon skulle ställa frågor till politikerna. Foto:
  • Maria Antropowa Ehrnfelt (M) och Torbjörn Johansson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande respektive vice ordförande. Foto:
  • Maria Antropowa Ehrnfelt (M) framför de två kommunalråden, Jacob Högfeldt (M) och Monica Lindell Rylén (S). Foto:
  • Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Antropowa Ehrnfelt (M) fick svara på frågor om skolstrukturen. Intill syns Margaretha Furustrand (L) i samspråk med Häradsbon Christina Nilsson Löw, som är kritisk till att landsbygdsskolorna föreslås läggas ner. Foto:
  • Kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) väg in på måndagskvällens fullmäktigesammanträde, där skolfrågan var det hetaste ärendet. Foto:
1/

Vändning i fullmäktige – skolbeslutet skjuts upp

Strängnäs

Det blev inget beslut om landsbygdsskolornas framtid på måndagskvällen. Oppositionens politiker fick igenom en återremiss av ärendet, vilket innebär att det nu ska utredas ytterligare.

Det var ett välbesökt sammanträde i Paulinska salen på måndagskvällen, men sittplatserna räckte och blev över. Efter många timmars debatt – med flera rungande applåder från åhörarna – stod det klart att det inte blir något beslut i skolfrågan det här året.

Läs mer om skolfrågan

Strengnäs Tidning har skrivit ett stort antal artiklar om skolstrukturutredningen. Här finns allt material samlat i en tidslinje.

Företrädare för Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet yrkade redan i kommunstyrelsen på återremiss, då de inte anser att konsekvenserna av förslaget är tillräckligt väl utredda. Övriga oppositionspolitiker ställde sig nu bakom yrkandet, och de 19 mandat som krävs för en minoritetsåterremiss nåddes.

Sverigedemokraterna begärde votering för att, förklarade ledamoten Stefan Jacobsson, det skulle bli tydligt för åhörarna vad deras folkvalda politiker tycker i frågan.

Leif Lindström (S), kommunfullmäktiges ordförande, deltog inte i beslutet. Han meddelade sin avsikt redan inledningsvis, och i en av sammanträdets pauser förklarade han för tidningen att det beror på innehållet i utredningen som ligger till grund för förslagen:

— Det finns inte underlag att säga ja eller nej till, som jag ser det. Utredningen är inte vad jag förväntat mig att den skulle vara, säger han men vill inte kommentera saken närmare.

Kommunfullmäktige beslutade också att ett ärende om folkomröstning får väckas. 2 739 giltiga namnunderskrifter har samlats in för en omröstning, vilket är 80 fler än vad som hade krävts för att motsvara tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna. Ärendet har nu remitterats till valnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beredning – om och i så fall när en omröstning ska genomföras är ännu inte bestämt.

Allmänhetens frågestund, som föregick de båda besluten, handlade uteslutande om skolfrågan. Fem personer begärde ordet, i huvudsak för att ställa frågor men också för att uttrycka sitt missnöje.

För vilka barn ska det bli bättre? undrade en förälder, som ifrågasatte den pedagogiska vinsten hos såväl landsbygdsbarnen som måste börja på större skolor som hos eleverna på de skolor som enligt förslaget ska bli ännu större.

— Syftet är att det ska bli bättre för alla elever. Kommunen har i dag en struktur där resurserna är utspridda på många enheter. Vi vill samla resurserna, svarade kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Fogdö skolaHärad skolaLännaskolanStallarholmsskolanSträngnäsTosteröskolanBarnPolitikSkolabarn och familj skolutredningen
Relaterat