Det var i förra veckan som tidningen berättade om nyheten från Åkers styckebruk.

– Kassören och ordföranden i vår styrelse hade först blivit informerade om fritidsgården på ett möte, säger Monica Jonsson.

Föreningen har cirka 170 medlemmar. På programmet finns bland annat månadsmöten, cirklar, promenader med och utan tipsfrågor samt boule.

– Månadsmötena brukar locka 40–50 deltagare. Annars är vi inte så stora grupper som samlas. När vi anordnar boule nere vid gamla stationen kommer det kring tio spelare.

PRO har i stort sett all sin verksamhet under förmiddagar så därför kolliderar inte aktiviteterna med fritidsgårdens öppettider.

– Det är den stora salen som vi får samsas om, men vi använder den bara på månadsträffarna.

Vad tycker medlemmarna om att fritidsgården hamnar i Folkets hus?

– Vissa är positivt inställa, andra tror det kan bli dåligt. Men som sagt, PRO och de som besöker fritidsgården kommer inte ens att mötas i dörren.

Kulturnämndens ordförande, tillika Åkersbon, Monica Lindell Rylén (S), har skrivit ett långt inlägg i Facebook-gruppen Vad händer i Åker.

Där står bland annat följande: "Veckan har många timmar och huset många rum. Ungdomarna, föreningarna i huset och andra föreningar kommer att kunna ha en dialog om aktiviteter. Åkers Folkets hus kommer fortfarande att vara Folkets hus."

Fritidsgården lämnar Åkerskolan den 18 oktober och ska bara någon vecka senare kunna vara igång i Folkets hus.