Sommaren 2016 beslutade kommunens kultur- och fritidspolitiker att Strängnäs museum skulle avvecklas och på hösten flyttades många historiska föremål från magasinet i Sundby till det nya länsmuseet i Nyköping. Nu stöttar kommunen ett initiativ till ett nytt museum – eller i alla fall ett historiskt rum.

– Vi har valt att inte kalla det museum utan det blir mer ett rum där man, interaktivt och med illustrationer och föremål, kan berätta om Strängnäs historia. Syftet är att stödja besöksnäringen och ge besökare förståelse för Strängnäs starka historia.

Det säger Monika Eriksson Bertilsson, ordförande i Gustav Vasaföreningen som nu får 25 000 kronor av kommunstyrelsen till en förstudie för ”tillskapandet av ett historiskt rum i Strängnäs tätort”.

Studien beräknas kosta totalt 50 000 kronor – ett arvode som ska gå till historikern Dick Harrison, känd från exempelvis TV4:s serie Sveriges historia och tidningen Populär Historia.

– Vi är otroligt glada att han tackat ja. Han sätter igång nu och ska vara klar till sommaren, säger Monika Eriksson Bertilsson och förklarar att uppdraget är att ta fram ett underlag med de historiskt viktigaste händelserna, med fokus på Vasatiden, vilket sedan kan utgöra grund för detta rum.

Hon säger att det mycket väl kan komma att gestaltas i olika offentliga miljöer, exempelvis Strängnäs domkyrka och Multeum, men att förhoppningen på sikt är ett rum i en byggnad.

Sparbanken Rekarne har också bidragit med 25 000 kronor.