Kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) var en av flera politker och offentliga personer som fick ta emot ett hotfullt brev. I kuvertet fanns även ett pulver.

Pulverhotare vill frias från domar

Strängnäs

Kuvert med pulver och dödshot skickades till bland annat Jacob Högfeldt. Den dubbelt dömda mannen vill dock frias.

Tingsrätten dömde mannen i 40-årsåldern till sju års fängelse för mordförsök och 20 fall av olaga hot mot politiker och offentliga personer, bland annat Strängnäs kommunalråd Jacob Högfeldt (M).

Hovrätten skärpte straffet med ytterligare ett års fängelse, då 18 av hoten betraktades som grova brott.

Men den dömda mannen är inte nöjd med utgången, utan vill att åtalet ska ogillas i sin helhet. Hans juridiska ombud har skickat in en överklagan till Högsta domstolen men ber att få återkomma med grunderna för överklagandet, vilket domstolen har godkänt.

Högsta domstolen prövar i regel endast domar eller beslut som kan ge vägledning för hur landets tingsrätter och hovrätter ska bedöma liknande fall. Ett annat skäl för Högsta domstolen att lämna prövningstillstånd, är om det har förekommit ett grovt rättegångsfel i tidigare instans som har påverkat utgången eller om rättstillämpningen på annat sätt är uppenbart felaktig.

Mannen är skriven i Västra Götaland men har bott större delen av sitt liv i Sörmland, i bland annat Eskilstuna.

Läs mer om dessa ämnen

Jacob Högfeldt (M)Olaga hot