Runt 2011–2013 var sjukfrånvaron inom Strängnäs kommun ungefär som i landet i övrigt. Sedan drog det iväg.

År 2016 hade Strängnäs landets högsta sjukfrånvaro bland kommunanställda och året efter det landets näst högsta.

I september 2018 låg kommunsnittet på 9,9 procent. Socialnämnden, kommunens hemsida, med start klockan 17.30.