På onsdagskvällen flyttade 14 personer in i Pingstkyrkans lokaler; inom kort väntas de bli omkring 25. Ett rum som annars används för församlingens verksamhet har gjorts om till sovsal med madrasser för den grupp romer från Crovu i Rumänien, som de senaste åren uppehållit sig i kommunen för att arbeta eller tigga.

Förra vintern skulle egentligen ha blivit den sista. Men då ingen annan tog vid har önskade församlingen ekonomiskt stöd. Efter ett möte den 7 november står det klart att flera sluter upp bakom pingstförsamlingen.

Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö går in med 100 000 kronor till pingstkyrkan, efter beslut i kyrkorådet.

Artikelbild

På onsdagskvällen flyttade 14 personer in i pingstkyrkans lokaler, där de får tak över huvudet under årets kallaste månader.

‒En del av vårt uppdrag som församling är att verka för att Strängnäs ska vara ett bra ställe i världen. För de som bor här, de som är här mer tillfälligt och de som kommer hit som besökare. Insatsen som pingstförsamlingen gör är viktig, både för enskilda människors livsmöjligheter men också för Strängnäs som stad, säger domprost Christofer Lundgren.

Domkyrkoförsamlingen har upplåtit sovplatser för EU-migranter under två tidigare vintrar. De lokalerna är i dag ombyggda för annat ändamål, enligt Christofer Lundgren, men församlingen kommer att kunna erbjuda dusch- och tvättmöjligheter under denna vinter utöver den ekonomiska hjälpen.

‒Det var ett väldigt tydligt beslut i kyrkorådet, det här är något som vi vill göra. Vi är medvetna om att vi har en annan ekonomisk situation än pingstförsamlingen. Vår församling har en budget på ungefär 25 miljoner kronor, säger han, och tillägger att bidraget inte medför att församlingen behöver skära ner på något annat.

Pingstyrkan har kommit fram till att det kostar cirka 170 000 kronor att inkvartera 25 personer november–mars. Den som vill sova i kyrkans lokaler kommer själv att få betala en mindre summa, men 130 000 kronor har återstått att finansiera. I och med Svenska kyrkans bidrag och stöd från andra aktörer och privatpersoner är målet snart nått, berättar Fredrik Olsson.

Artikelbild

Christofer Lundgren, prost i domkyrkoförsamlingen. Svenska kyrkan bidrar med 100 000 kronor efter ett enigt beslut i kyrkorådet.

‒Blir det pengar över så kommer de gå tillbaka till Crovu på något sätt, säger han.

Pingstkyrkan för samtal med socialtjänsten i den rumänska kommunen, för att höra om det går att använda ett eventuellt överskott till att dryga ut den knappa lön som enklare jobb genom myndigheterna ger.

‒Den lönen kan inte en familj med barn leva på. Men om lönen kan komma upp i en nivå som motsvarar ett vanligt jobb i Rumänien så kanske några väljer att stanna hemma hos sina familjer i stället för att komma till Strängnäs. Men vi vill att allt går rätt till och att vi skriver papper på det, säger han.