"har överklagat till förvaltningsrätten.

Även Moderaterna i Strängnäs vill förbjuda tiggeri men då det enligt Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordförande, inte är en enskild kommuns ansvar blir svaret på frågan "nej". "Vi vill ha bort tiggeriet från gatorna ... och därför kommer vi att fortsätta arbeta för en nationell lagstiftning", skriver han.

Kristdemokraterna och Strängnäspartiet efterlyser lagstiftning och riktlinjer som förtydligar vad kommun respektive stat har för ansvar – samtidigt som båda partierna beskriver frågan som svår och utan enkel lösning. KD uppmanar samtidigt den som vill hjälpa grupperna som tigger att i stället skänka pengar till en organisation som arbetar med frågan.

Artikelbild

SD vill se ett nationellt förbud, men ser också att kommunen kan agera för att stoppa tiggeriet.

Företrädare för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet svarar alla "nej" på frågan och skriver att de är emot ett tiggeriförbud. "Det kan aldrig vara förbjudet att be om hjälp", skriver Liberalernas gruppledare Margaretha Furustrand. "Det måste finnas andra sätt att angripa människors utsatthet än att förbjuda det. Vi tycker att kommunen ska vara en samarbetspart i dessa frågor, men det är inte rimligt att kommunen har ansvaret att stå för lösningen", skriver Monica Lindell Rylén, socialdemokratiskt kommunalråd.