Den gränsen missades dock av en 24-årig kommunbo.

Den 16 oktober i fjol framförde han just där en personbil i 101 km/timmen.

För denna överträdelse dömdes 24-åringen nyligen vid Eskilstuna tingsrätt.

Straffet blev böter om 3 600 kronor.

Under förundersökningen erkände 24-åringen gärningen – brott mot trafikförordningen.